Μνήμη. Αντίληψη. Προσοχή. Λήψη Aποφασέων.

Βασικές ικανότητες, που μεταξύ άλλων, καθορίζουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου. To RehaCom αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών και μαθησιακών διαταραχών με χρήση υπολογιστή.

για το σπίτι

περισσότερες πληροφορίες

για τον επαγγελματία

περισσότερες πληροφορίες